PRIVACY

Wie ben ik

Simplusity / Kirsten Burg-Lehmkuhl, gevestigd aan de Krulbolruwe 24 te 6218 RE Maastricht, is verantwordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Mijn contactgegevens zijn:
kirsten@simplusity.nl
+31 6 3080 0467
https://www.simplusity.nl

Gegevensverzameling, -verwerking en -beveiliging

Simplusity verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

PERSOONSGEGEVENS
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Handelsnaam
– Vestigings- en postadres
– Klantnummer en factuurnummer
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat die websites onderdeel zijn van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Deze gegevens heb ik van jou zelf, via het contactformulier op mijn website en/of uit andere open bronnen zoals internet verkregen.

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, maar wel zo lang als dat ik daartoe verplicht ben vanuit wet- en regelgeving. Zo ben ik als ondernemer bijvoorbeeld uit hoofde van de fiscale bewaarplicht verplicht mijn administratie 7 jaar te bewaren.

COOKIES
Indien je mijn inlogpagina bezoekt, sla ik een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zal ik enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

INGESLOTEN INHOUD VAN ANDERE SITES
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
Mijn website en/of diensen hebben niet de intentie gevoeligen persoonsgegevens te verzamelen. ook is het niet mijn bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan de leeftijd van een bezoeker echter niet controleren. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld, neem dan contact met me op via kirsten@simplusity.nl, dan verwijder ik deze gegevens.

BEVELIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast werk ik alleen met partijen samen die ook de in Nederland geldende wettelijke bepalingen naleven. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kirsten@simplusity.nl.

Waarom ik persoonsgegevens verwerk

Simplusity verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om je te kunnen bellen of te e-mailen indien dit nodig is om onze diensten te kunnen verlenen
– Voor het verzenden van het laatste nieuws, exclusieve acties en kortingen
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

CONTACT
Heb je contact opgenomen per telefoon, e-mail, het contactformulier, WhatsApp of social media, dan heb ik van jou gegevens ontvangen. Deze verwerk ik om te kunnen reageren op jouw bericht aan mij en om ook eventueel op een later moment weer contact met jou te kunnen opnemen.
Wanneer je iets van mijn website hebt gedownload, dan heb je mij daarbij toestemming gegeven jou af en toe tips en nieuwtjes te sturen.

FACTUREREN
Als je bij mij een dienst hebt afgenomen, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de
levering. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die nodig zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling krijg ik te zien van welke rekening die komt en wie de rekeninghouder is.

GERECHTVAARDIGD BELANG
In sommige van bovenstaande gevallen heb ik een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Ik heb dit belang, bijvoorbeeld het belang om mijn eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan ik de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerk. Ik zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om mijn doel te bereiken en mijn gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, neem ik zelf besluiten. Ik laat hierover geen besluiten nemen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

HET DELEN VAN JOUW GEGEVENS MET DERDEN
Ik verstrek jouw uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is om mijn diensten aan jou te kunnen verlenen en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Voorbeelden van partijen met wie ik de gegevens deel (niet limitatief), zijn:
– Hostingpartij van de website
– Mailserver
– Telefoondiensten
– Betaaldiensten

Jouw rechten

Je hebt het recht om zelf invloed uit te oefenen op de verwerking van je persoonsgegevens. Wil je van dit recht gebruik maken, neem dan contact op per e-mail via kirsten@simplusity.nl.

INZAGE, RECTIFICATIE EN WISSING
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerken en je mag vervolgens
verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

BEPERKING VAN DE VERWERKING
Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

RECHT OP BEZWAAR
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je
bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

TOESTEMMING INTREKKEN
Heb ik jouw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

KLACHTEN
Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omgaan? Laat het mij alsjeblieft weten. Dan zal ik er alles aan doen om jouw klachten zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. Bovendien heb je het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

COOKIES

Over dit cookiebeleid

Dit Cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, de informatie die we met behulp van cookies verzamelen en hoe die informatie wordt gebruikt, en hoe jij jouw cookievoorkeuren kunt beheren.

Je kunt jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op onze website.

Jouw toestemming geldt voor de volgende domeinen: simplusity.nl

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op jouw apparaat opgeslagen wanneer de website in jouw browser wordt geladen. Deze cookies helpen me om de website naar behoren te laten functioneren, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar deze verbeterd moet worden.

Hoe gebruik ik cookies?

Zoals de meeste online services, gebruikt onze website cookies van “first parties” (de bezoekers van onze website) en cookies van derden voor een aantal doeleinden. De first-party cookies zijn meestal nodig om de website op de juiste manier te laten werken, en ze verzamelen geen gegevens die jou als persoon kunnen identificeren.

De cookies van derden die op onze websites worden gebruikt, worden voornamelijk gebruikt om te begrijpen hoe de website presteert en hoe jij omgaat met onze website, om onze diensten veilig te houden, om advertenties aan te (kunnen) bieden die voor jou relevant zijn, en al met al om jou een betere gebruikerservaring te bieden en om de website bij jouw toekomstige bezoek sneller te laten reageren.

 

Welke soorten cookies gebruik ik?

NOODZAKELIJKE COOKIES

Sommige cookies zijn essentieel om de volledige functionaliteit van onze site te kunnen ervaren. Ze stellen me in staat om gebruikerssessies te onderhouden en eventuele beveiligingsbedreigingen te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie. Met deze cookies kun je bijvoorbeeld inloggen op jouw account en producten aan jouw winkelmandje toevoegen en veilig afrekenen.

GOOGLE ANALYTICS
Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. Alle gegevens worden geanonimiseerd. Dat betekent dat ik alleen inzicht krijg in hoe een bezoeker door mijn website navigeert, maar niet wie mijn website bezoekt.

MARKETING COOKIES:
Op mijn website kunnen advertenties worden weergegeven. De cookies hiervoor worden gebruikt om de advertenties die ik aan jou laten zien te personaliseren, zodat ze voor jou relevant zijn. Deze cookies helpen me ook om de efficiëntie van advertentiecampagnes bij te houden. De informatie die in deze cookies is opgeslagen, kan ook worden gebruikt door externe advertentieproviders om jou ook advertenties op andere websites die je bezoekt te tonen.

FUNCTIONELE COOKIES:
Dit zijn de cookies die bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op mijn website helpen. Deze functionaliteiten omvatten het insluiten van inhoud zoals video’s of het delen van inhoud op de website op sociale mediaplatforms.

VOORKEUREN COOKIES:
deze cookies helpen me jouw instellingen en browsevoorkeuren zoals taalvoorkeuren op te slaan, zodat je een betere en efficiëntere ervaring hebt bij toekomstige bezoeken aan onze website.

LINKS
Op mijn website staan links naar externe websites. Door op zo’n  link te klikken ga je naar een andere website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik daarvoor naar het privacy- of cookiebeleid van de betreffende website.

 

Hoe kun je jouw cookievoorkeuren aanpassen?

Mocht je jouw voorkeuren later tijdens je browsesessie willen aanpassen, klik dan op het tabblad “Privacy & Cookies Policy”.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om cookies die door websites worden gebruikt, te blokkeren en te verwijderen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te weten hoe je dit kunt doen. Bezoek wikipedia.org, en www.allaboutcookies.org voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies. Zie voor een toelichting eentueel ook https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

WIJZIGINGEN & VRAGEN

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal het nieuwe privacy- en cookiebeleid altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Dit privacy- & cookie beleid is voor het laatst aangepast op 24-10-2020.

VRAGEN?
Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het mij dan alsjeblieft weten door te mailen naar
kirsten@simplusity.nl.